DOYLE COLLECTION
粥餐庁/新宿京王モール店
KAYU-SANTIN shinjyuku KEIO mall
Shinjyuku-ku,Tokyo / 2012.2