DOYLE COLLECTION
粥餐庁/セレオ八王子店
KAYU-SANTIN seleo Hachioji
Hachioji-shi, Tokyo / 2012.10