DOYLE COLLECTION
カルド溝の口
YOGA Studio CALDO Mizonokuchi
Mizonokuchi, Kanagawa/2014.9